Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Caritas Blaj finalizează proiectul "Rețea de servicii mobile de recuperare complexă pentru copii și tineri cu dizabilități din mediul rural"

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, în parteneriat cu Caritas Norvegia, anunță finalizarea proiectului "Rețea de servicii mobile de recuperare complexă pentru copii și tineri cu dizabilități din mediul rural"- Proiect finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania.

Obiectivul principal al proiectului a vizat creșterea accesului la servicii de recuperare integrată, medicală și psiho-socială a copiilor şi tinerilor cu dizabilități din mediul rural în județele Alba, Mureș și Sibiu.

Proiectul s-a derulat pe o perioada 25 de luni, începând cu luna aprilie 2014, având un buget total de 208.087,92 €.

Grupul țintă l-a reprezentat copiii și tinerii cu dizabilităţi din mediul rural, aflați în familie, precum și familiile acestora, din judeţele Alba, Mureş şi Sibiu.

Cele mai importante rezultate obtinute ale proiectului au fost:

- 43 localităţi rurale deservite în cadrul rețelei mobile;
- 3 echipe funcționale de recuperare complexă la domiciliu;
- 220 de copii evaluaţi în cadrul campaniilor de testare profilactică;
- 178 de copii și tineri, precum și familiile lor, beneficiari de servicii de acompaniere și recuperare la domiciliu;
- peste 30 de parteneriate funcţionale încheiate cu autorităţi publice şi organizaţii din domeniul persoanei cu dizabilităţi;
- peste 50 de organizaţii şi instituţii participante la târgurile de promovare a furnizorilor şi serviciilor din domeniu;
- 95 de specialiști cu competențe şi abilităţi îmbunătățite;
- peste 5000 de persoane informate.

Proiectul a susţinut direct și explicit dezvoltarea pieței serviciilor sociale specializate în mediul rural și a asigurat accesul la servicii integrate pentru grupul țintă și beneficiarii direcți.

Conţinutul acestui material nu reprezintă in mod necesar poziţia oficială a granturilor, se arată în comunicatul de presă remis redacţiei noastre.