Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Omagiu adus Domnului Doctor Mihai Baican

Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj
RO 515400 Blaj, Republicii 8
SEDIUL CENTRAL

Director General
Nicolae Anusca
n.anusca@caritas-blaj.ro
Tel/Fax: +40 258 711 228
www.caritas-blaj.roOmagiu adus Domnului Doctor Mihai Baican


"Adevărat, adevărat zic vouă: Cel ce ascultă cuvântul Meu şi crede în cel ce M-a trimis are viaţă veşnica şi la judecată nu va veni, ci s-a mutat din moarte la viaţă." (Ioan 5,24)


Familiei îndurerate,

În momentul în care conducem pe ultimul drum al vieţii pământene pe unul dintre cei dragi, sau cunoscuţi nouă, în cazul de faţă pe Doctorul Mihai Baican, suntem cuprinşi de puternice trăiri interioare şi emoţionale. Momente ca acesta nu se pot trăi decât cu maximum de intensitate în credinţă, speranţă şi compasiune.

Mişu, pentru cei apropiaţi şi care l-am cunoscut cu adevărat, a fost un om care s-a străduit să-şi trăiască viaţa după îndemnul lui Isus relatat mai sus de Sfântul apostol şi evanghelist Ioan. El a fost un om apropiat de Cuvântul lui Dumnezeu şi a rămas fidel prin viaţa sa îndemnurilor Domnului Nostru Isus Cristos cuprinse în Evanghelie.
Preocuparea permanentă pe care a avut-o în această viaţă a fost aceea de a rămâne credincios lui Dumnezeu şi Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică şi de a pune în practică ceea ce a învăţat de la înaintaşii săi.

Sfetnicii care l-au inspirat în viaţă au fost preoţii şi dascălii Blajului, Maica Febronia Mureşan, seniorul Corneliu Coposu şi marii lideri ţărănişti, pe toţi aceştia îi amintea cu atâta plăcere în expunerile sale. Nu putem uita respectul şi consideraţia pe care Doctorul Mihai Baican a purtat-o părinţilor săi şi admiraţia pe care o avea faţă de aceştia când îi pomenea în discuţiile cu noi.

În ultimul sfert de veac, după eliberarea României de cea mai cumplita nenorocire socială întâlnită în istoria omenirii, comunismul, Doctorul Mihai Baican s-a identificat cu situatia Bisericii Greco-Catolice din România şi cu acţiunile acesteia de a-şi recupera trecutul şi tradiţia, susţinând cu vehemenţă că singurul ferment viabil pentru naţia română a fost şi va trebui să rămână Biserica Greco-Catolică.

Pe bună dreptate în acest moment trebuie să ne întoarcem şi să-i mulţumim lui Mişu pentru tot ce a făcut în această viaţă. Mai mult sau mai puţin, viaţa fiecăruia dintre noi a fost marcată de întâlnirea cu Mişu, aici se observă măreţia şi personalitatea puternică a unora dintre semenii noştri, în cazul de faţă a Doctorului Mihai Baican.

Mişu i-a reîntâlnit acum în bucuria Domnului pe cei pe care i-a cunoscut şi admirat: pe părinţii săi, pe dascălii şi preoţii Blajului, pe Maica Febronia Mureşan, pe seniorul Corneliu Coposu pe toţi aceia de la care a învăţat ce înseamnă demnitatea de a fi creştin greco-catolic şi român adevărat.

Dumnezeu să-ţi dea din nemărginita Lui Milostivire plata înţelepţilor şi credincioşilor ispravnici şi să-ţi facă parte cu cei aleşi ai lui în Împărăţia Sa.

3 februarie 2016

Pr. Nicolae Anusca
Director General


Integral poate fi citit si de aici