Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Scrisoare din partea Primarului Mircea Hava de felicitare pentru noul proiect implementat de Caritas Blaj

Nr. 102092/18.10.2017

În atenţia ASOCIAŢIA CARITAS MITROPOLITAN GRECO CATOLIC BLAJ

Ref. Apelul de proiecte POCU/82/3/7„Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - România Start Up Plus


Stimate Domnule Preşedinte Pr. Nicolae Anuşcă,

Am onoarea să mă adresez Dvs., în calitate de Primar al Municipiului Alba Iulia, dorind să vă transmit cele mai sincere felicitări pentru recenta reuşită, aceea de a avea o cerere de finanţare aprobată pentru apelul de proiecte POCU/82/3/7„Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană - România Start Up Plus”.

Sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii este deosebit de important în orice economie naţională, deoarece capacitatea acestor întreprinderi de a se adapta la modificările pieţei este mult mai mare comparativ cu a marilor companii. Pentru a dezvolta o afacere de succes însă, este nevoie ca spiritul antrepenorial să fie completat de cunoştinţe, abilităţi şi comportamente specifice, care vor genera ulterior, competenţe de a valorifica resurse şi de a găsi avantaje competitive în jur. Mediul antreprenorial din regiunea Centru are o necesitate crescută de dezvoltare. Aceste proiecte vor oferi oportunitatea înfiinţării, de către antreprenori iniţiaţi, de noi întreprinderi, ce vor readuce în lumină inovarea şi creativitatea, vor crea locuri de muncă, vor contribui la împlinirea personală şi profesională.

Municipiul Alba Iulia se alătură selectului grup de organizaţii care vor implementa aceste proiecte în regiunea Centru, având calitatea de partener în trei dintre acestea. în acest context, suntem direct interesaţi pentru implementarea în municipiul nostru, a unor proiecte sustenabile şi durabile, în domenii generatoare de valoare adăugată, dintre care aş aminti: industrii creative, IT, cultură, meşteşuguri, turism, design, servicii.

Considerăm de o mare importanţă faptul că, prin succesul acestor proiecte se poate realiza un grup de entităţi generatoare de venit ce vor fi un catalizator pentru dezvoltarea locală. Din acest motiv, am dori să vă invităm la o corelare a viziunilor de implementare în ceea ce priveşte municipiul Alba Iulia, sens în care vă rugăm sa menţionaţi dacă prin planurile de afaceri pe care le veţi finanţa, intenţionaţi să dezvoltaţi afaceri în municipiul nostru şi în domeniile de activitate amintite mai sus. O abordare integrată a domeniilor de interes pentru funcţionarea viitoarelor întreprinderi poate constitui un bun punct de plecare în implementarea acestor proiecte, fiind totodată un aspect ce poate avea implicaţii majore pe termen lung.

Avem oportunitatea de a educa şi forma noua generaţie de întreprinzători şi de a ne pune astfel amprenta, pe termen lung, asupra dezvoltării viitoare a municipiului Alba Iulia şi, la o scară mai mare, a regiunii Centru. Am dori sa folosim această oportunitate, împreună.

In speranţa unui răspuns pozitiv, aşteptăm cu interes să ne comunicaţi opinia Dvs., vis-a-vis de propunerea noastră.

Pentru orice alte informaţii suplimentare, persoanele de contact sunt:
Nicolaie Moldovan - City Manager (moIdovan.nicolaie@gmail.corn),
Dana Naghiu - Responsabil Financiar (dana.naghiu@yahoo.com).

Cu deosebită consideraţie,
Mircea HAVA
Primar