Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

11 noiembrie - Ziua Caritas 2018

Blaj, 3 octombrie 2018

Preacucerniciile Voastre Fraţi Preoţi,
Iubiţi credincioşi,

Suntem cu toţii dăruiţi de Isus, prin jertfa şi învierea lui, să devenim copiii lui Dumnezeu şi membre ale Trupului Mistic al lui Cristos, iar toţi cei botezaţi suntem invitaţi astfel să vedem sensul profund al acestei dimensiuni existenţiale răspunzând, fiecare din noi, la întrebări foarte simple cum sunt: Ce responsabilitate îmi revine mie personal ca membru al Bisericii? Care este sensul existenţei Bisericii şi implicit misiunea fiecăruia dintre noi în cadrul Bisericii? Răspunsul nu este dificil ci unul cât se poate de simplu şi clar: Biserica „există pentru a evangheliza”, iar noi toţi suntem trimişi şi încredinţaţi de Domnul să săvârşim această lucrare de evanghelizare prin apostolat şi participare la viaţa activă a comunităţii din care facem parte.

Pentru misiunea şi acţiunea de evanghelizare nu ni se cer cunoştinţe deosebite, cursuri de formare susţinute, programe sistematice de educaţie, examene, evaluări, etc., ni se cere să ne implicăm şi să ne formăm „o inimă care vede” - după cum se afirmă în Enciclica Deus caritas est.

În exortaţia apostolică Evangelii gaudium se acordă o atenţie deosebită dimensiunii sociale a evanghelizării, Sfântul Părinte Papa Francisc reafirmând opţiunea preferenţială a Bisericii faţă de cei săraci. Nu putem sta impasibili, fără să acţionăm împotriva excluderii sociale a celor mai slabi şi să lucrăm pentru integrarea lor. Mesajul bucuriei Evangheliei trebuie transmis de fiecare din noi către toată lumea, mai ales către cei săraci, bolnavi, asupriţi.

Este de dorit ca noi, prin sprijinul şi atenţia faţă de cei aflaţi în suferinţă sau părăsiţi, să putem fi protagoniştii unor generoase acte de caritate, ajutând societatea în care trăim să devină un loc de vestire a Evangheliei şi de slujire a săracilor în bucurie.

Duminica Samarineanului Milostiv ne invită să ne exercităm misiunea de apostoli ai Evangheliei bucuriei, exprimându-ne bunătatea inimii, generozitatea, mila în mod concret, făcând fiecare dintre noi o donaţie în favoarea copiilor proveniţi din familii sărace şi a copiilor cu nevoi speciale pe care organizaţia Caritas îi sprijină zilnic în cadrul serviciilor sociale oferite.
Cu dragoste în Cristos,

LUCIAN Cardinal MUREȘAN
Arhiepiscop Major și Mitropolit

Pr. Nicolae ANUȘCĂ
Director Caritas Mitropolitan Blaj

Centrul de Comunicare Caritas Blaj