Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Comunicat

Comunicat


Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj anunță, cu bucurie, inaugurarea Centrului social multifuncțional pentru vârstnici „Sfânta Lucia” din Târnăveni, eveniment ce va avea loc miercuri 10 aprilie a.c.

Centrul este un loc unde seniorii vor simți prețuirea și iubirea noastră, serviciile oferite aici fiind gândite și adaptate special pentru nevoile lor. Complexul cuprinde 3 tipuri de servicii sociale și medicale:
• Centrul de zi de asistență și recuperare (recuperare fizică-kinetoterapie, hidroterapie, fizioterapie, servicii de consiliere și asistență socială și psihologică, ergoterapie și socializare);
• Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu (servicii de îngrijire personală, tratamente medicale la domiciliu, informare și consiliere socială și psihologică vârstnici și aparținători);
• Cantina socială (asigurarea unei mese calde zilnice persoanelor vulnerabile, conform legislației specifice).

Capacitatea maximă a Centrului în cadrul celor 3 servicii oferite este de 150 beneficiari.

Realizarea acestui Centru Social a fost posibilă prin implementarea și finalizarea cu succes a proiectului „Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, recompartimentări interioare”, cod SMIS 115302, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 și prin contribuțiile generoase a nenumărați donatori și binefăcători din țară și străinătate.

Centrul social multifuncțional pentru vârstnici „Sfânta Lucia” din Târnăveni este una dintre cele mai mari investiții în domeniul social din Regiunea de dezvoltare Centru cu un buget total la sfârșitul perioadei de implementare de 1.594.593 euro din care 978.579 euro fonduri europene și 608.014 euro fonduri proprii suplimentare și complementare ale Caritas.

Cu această ocazie ne exprimăm întreaga noastră gratitudine față de cei care ne-au investit cu încrederea lor și au făcut posibilă existența acestei opere sociale: donatori, finanțatori, colaboratori, autorități locale și județene, angajați și voluntari Caritas.

Pr. Nicolae Anușcă
Director Caritas