Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Consiliul Director și Adunarea Generală a membrilor Asociației Caritas Mitropolitan Blaj - 2017

Consiliul Director şi Adunarea Generală a Asociaţiei Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj s-au reunit în ședințele oridinare anuale, miercuri, 26 aprilie 2017 în sala de conferințe al Centrului Social Hildegard von Bingen din Blaj.

Pe ordinea de zi au fost supuse avizului și aprobării de către Pr. Nicolae Anușcă – Director General Caritas Blaj, Raportul de activitate al Asociaţiei pentru anul 2016, Rapoartele de activitate ale societăților: Ecovert, Mitcar şi Mitromedia, avizarea bilanțului pentru anul 2016 (raport de gestiune, execuție bugetară, raportul firmei de audit), avizarea proiecției bugetare pentru 2017 și avizarea planului de dezvoltare pentru anul 2017.

Echipa Caritas (directorii de direcții și șefii compartimentelor) au prezentat informațiile necesare pentru toți cei prezenți, detaliind activitățile și acțiunile derulate de Asociație pe parcursul anului 2016.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost discutate, avizate și aprobate de către membrii Consiliului Director şi ai Adunării Generale.

La propunerea Părintelui Anușcă Nicolae Directorului General al Asociației, a fost ales Consiliului Director în următoarea componență: Pr. Nicolae Anușcă, Angela Moșneag – Director al Liceului Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj, Pr. Prof. Dr. Cristian Barta-Decanul Facultății de Teologie Greco-Catolică, Pr. Vasile-Onoriu Ciulea– Protopop Greco-Catolic de Târnăveni, Dr. Flaviu Mureșan, Dr. Ionel Balint, Jr. Coriolan-Grigore Baciu.

Caritas Blaj şi-a propus printre multe alte obiective:
• Continuarea și finalizarea procesului de obținere de către organizația Caritas a statutului de persoana juridica canonică publică de drept eparhial și inițierea procesului de transpunerea a standardelor minime de management și a codului etic adoptat de Caritas Internationalis;
• Valorificarea oportunităților de finanțare prin fondurile structurale nerambursabile ale UE în vederea dezvoltării serviciilor existente sau ale unor servicii noi în centrele urbane și în localitățile rurale de pe teritoriul Arhieparhiei de Alba Iulia şi Fagăraş.;
• Achiziționarea unui imobil în vederea relocării centrului de recuperare „Pruncul Isus” Mediaș și pregătirea documentației necesare pentru amenajarea și dotarea acestui imobil;
• Pregătirea documentației necesare și a proiectului tehnic în vederea extinderii Centrului Sfânta Lucia Târnăveni pentru dezvoltarea a trei servicii destinate persoanele vârstnice.

"Nu în ultimul rând Caritas Blaj şi-a propus pentru anul 2017 să crească calitatea resurselor umane la nivelul organizației prin participarea la sesiuni de perfecționare şi schimburi de experiență; să asigure și să susțină un sistem de evidență, analiză și controlling financiar și să îmbunătățească managementul organizației. Promovarea organizația Caritas în comunitate prin toate mijloacele convenționale și ne-convenționale rămâne o prioritate pentru noi și în anul 2017" a precizat în cadrul întrunirii directorul general al Asociației, părintele Nicolae Anuşcă.

Centrul de comunicare Caritas Blaj