Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Cuvântul Preafericiri Sale Lucian Cardinal Mureșan la 20 de ani de Caritas Blaj

Preacucernice Părinte Director al Organizaţiei Caritas Blaj,
Distinse autorităţi,
Dragi invitaţi,
Onorată asistenţă,

Cu bucurie în suflet, Vă adresez aceste rânduri cu ocazia sărbătoririi a două decenii de la înfiinţarea organizaţiei Caritas în sânul Arhieparhiei noastre de Alba- Iulia şi Făgăraş. Două decenii de comuniune în slujba celor nevoiaşi, după cuvântul Mântuitorului: „ceea ce aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei mai mici, Mie Mi-aţi făcut” (Mt 25,40).

Este providenţială această sărbătoare si în contextul pregătirilor de anul viitor cu ocazia centenarului făuririi României Mari, 1918-2018, şi a rolului jucat de Biserica noastră Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, pentru acest ideal şi pentru întărirea simţirii noastre naţionale. O Biserică mărturisitoare şi liturghisitoare, dar care are încă de la începuturile sale o atenţie deosebită faţă de cei lipsiţi, mai ales în domeniul educaţiei şi al instruirii. în acest sens, doresc să amintesc faptul că pe 11 octombrie 1754 Petru Pavel Aron deschidea Şcolile din Blaj, spre a fi până astăzi lumină şi făclie pentru neamul nostru românesc.

Suntem la moment aniversar, acum când Organizaţia Caritas Blaj sărbătoreşte 20 de ani de existenţă şi se cuvine a sublinia legătura strânsă între această Instituţie şi Biserica Blajului. Operă eclezială, Organizaţia Caritas este chemată să îşi manifeste mereu comuniunea şi slujirea faţă de Biserica locală, fiindcă aşa cum afirma Fericitul Papă Paul al Vl-lea: „toţi aceşti săraci aparţin Bisericii prin drept evanghelic” (Discurs de deschidere a sesiunii a Il-a a Conciliului Ecumenic al II-lea din Vatican, 29 septembrie 1963).

Amintesc totodată şi de Prima Zi Mondială a Săracilor care se va celebra pe 19 noiembrie 2017, şi prin care Sfântul Părinte Papa Francisc ne învaţă că „dacă vrem să-l întâlnim realmente pe Cristos, este necesar să-I atingem trupul în trupul rănit al săracilor” (Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc pentru Prima Zi Mondială a Săracilor, 19 noiembrie 2017, n. 3).

Cu toţii suntem aşadar chemaţi să slujim Biserica în diversitatea misiunilor pe care Domnul ni le încredinţează, mai ales în întâmpinarea celor aflaţi la periferiile existenţiale ale societăţii noastre. Motiv pentru care, urăm Organizaţiei Caritas Blaj să găsească mereu în tăria Evangheliei şi a Doctrinei sociale a Bisericii răspunsuri şi soluţii mereu noi la provocările lumii în care trăim, cu generozitatea şi curajul care încă de la început V-au caracterizat.

Ne rugăm Vistiernicului tuturor bunătăţilor, ca activităţile caritative, sociale şi educative pe care le desfăşuraţi să aducă mereu roade îmbelşugate, înspre binele sufletesc al credincioşilor Arhieparhiei noastre.

Ad multos annos!

Blaj, 15 noiembrie 2017