Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

ANUNȚ - PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI TARNAVENI

ANUNȚ

PRIVIND REZULTATELE OBȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI


„Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, recompartimentări interioare”


Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, în calitate de beneficiar, a finalizat proiectul „Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, recompartimentări interioare”, cod SMIS 115302.
Proiectul a fost finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, Apel dedicat persoanelor vârstnice și are o valoare totală de 6.683.794,12 lei, din care 4.873.114,03 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din FEDR.
Proiectul s-a derulat în perioada 05.03.2019 – 31.12.2023.
Obiectivul general al proiectului a reprezentat reabilitarea unui imobil și schimbarea destinației din casă în centru de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, amenajarea unei cantine sociale și a unui centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu.
Rezultatele obținute în cadrul proiectului sunt următoarele:
1. O cladire din Municipiul Târnaveni reabilitata/ extinsa/ modernizata/ dotata si transformata în centru social fara componenta rezidențiala pentru persoane vârstnice, cu funcția de centru de zi, unitate de îngrijire la domiciliu si cantina sociala.
2. 1 autovehicul achiziționat pentru serviciul de unitate de îngrijire la domiciliu, adaptat scopului pentru care a fost achiziționat, în conformitate cu specificațiile standardelor de servicii sociale.
3. Masuri obligatorii prevazute de legislație si masuri suplimentare asigurate pentru respectarea principiilor egalitații de sanse, de gen, de tratament si al nediscriminarii, precum si masuri obligatorii de informare si publicitate aferente proiectului realizate (2comunicate/ anunțuri de presa realizate si publicate, 1 afis/ panou temporar si 1 placa permanenta realizate si amplasate, autocolante/ placuțe realizate si amplasate pe dotarile achiziționate).