Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

INFORMATIE DE PRESA

REGIO îmbunătățește viața vârstnicilor din Târnăveni


Nou centru de servicii sociale pe Valea Târnavei Mici


În municipiul Târnăveni s-a realizat o importantă investiție REGIO în domeniul social, prin finalizarea lucrărilor la proiectul ”Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, recompartimentări interioare”, în valoare totală de aproape 1,6 milioane euro. Investiția s-a realizat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, coordonat în Regiunea Centru de ADR Centru, lucrările vizând extinderea și supraetajarea unei construcții existente, ce a devenit astfel cel mai nou Centru social multifunctional dedicat vârstnicilor din județul Mureș. Acest Centru social nu are componentă rezidențială, aici existând 3 servicii de zi, respectiv un centru de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, o cantină socială, precum și un centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu.

Valoarea totală a proiectului a fost de 6.683.794,12 lei, din care 4.873.114,03 lei au fost fonduri nerambursabile, restul provenind din contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile și neeligibile.

Finanțarea nerambursabilă în valoare de aproape un milion euro a fost acordată în cadrul Axei Prioritare 8 a Programului REGIO 2014-2020, pentru investiții în infrastructura socială care contribuie la dezvoltare, la nivel regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială, prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale. Obiectivul general al acestei cereri de finanțare urmărește creșterea calității vieții și facilitarea participării persoanelor vârstnice cu dizabilități, la activități recreative și de integrare socială în cadrul noului centru de zi. Concret, prin acest proiect va crește gradul de acoperire cu servicii sociale pentru grupul vulnerabil de persoane vârstnice din zona Văii Târnavelor, în special pentru locuitorii de pe cursul mijlociu al Târnavei Mici.

Centrul social multifuncțional ”Sfânta Lucia” este amplasat în zona centrală a municipiului Târnăveni, pe str. Victoriei nr. 12. Aproximativ 150 de vârstnici vor putea beneficia, lunar, de activitățile derulate in cadrul celor 3 servicii sociale nou înființate. Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj a realizat în clădirea modernizată a Centrului lucrări de creștere a eficienței energetice, modificând sistemele de încălzire și producere apă caldă, îmbunătățind microclimatul interior. Au fost complet schimbate instalațiile electrice, au fost implementate măsuri de protecție și securitate incendiu, fiind realizate lucrări de modernizare a accesului în clădire pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

”Investițiile în domeniul social în orașele mici și cu resurse limitate sunt mai mult decât necesare. În acest caz, o organizație neguvernamentală sprijină administrația publică și utilizează parteneriatul pentru a oferi servicii publice performante pentru comunitate. Starea de sănătate a populației în fostele orașe monoindustriale, cum este și Târnăveni, nu este una foarte bună, iar investițiile în domeniul social sunt mai mult decât necesare”, a precizat, după evenimentul de semnare a acestui contract de finanțare, domnul Simion Crețu, Director general ADR Centru.

”Pentru cetățenii de vârsta a treia din Târnăveni am conceput cererea de finanțare care s-a concretizat în această investiție. Aici am reabilitat o casă veche de 230 mp, i-am schimbat destinația si am extins-o, transformând-o într-un Complex social care cuprinde un Centru de zi de asistență și recuperare socio-psiho- medicală pentru persoane vârstnice, o Cantină socială și un Centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, valorificând la maxim cei 970 mp, ai imobilului nou creat. Scopul proiectului a fost de a oferi comunității locale servicii sociale mai bune, în special pentru persoanele vârstnice din Municipiul Târnăveni. Suntem siguri că, prin această investiție vom crea un cadru mai confortabil pentru petrecerea timpului pentru vârstnicii de pe Valea Târnavei Mici”, a declarat Pr. Nicolae Anușcă, Director Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj.