Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Mai puternici în sprijinul tinerilor cu dizabilități!

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj anunță finalizarea proiectului :

Și eu vreau să muncesc! - Orientare și consiliere vocațională pentru tineri cu dizabilități, proiect finanțat de către Raiffeisen Bank România în cadrul programul Raiffeisen Comunități, ediția 2021

Scopul proiectului a fost de a facilita accesul pe piața muncii pentru tinerii cu dizabilități prin dezvoltarea de abilități și cunoștințe specifice, prin consilliere si orientare vocațională în carieră în cadrul unor programe non-formale de educație profesională si organizarea unor stagii de pregătire practică

Activități furnizate în cadrul proiectului
- programe si de orientare și consiliere vocațională de grup și individuală,
-evaluarea de abilități și competențe în vederea realizării profilului vocațional,
-stagii de prăgătire practică pentru beneficiarii direcți la diverși angjatori,
- informarea comunităților locale
- activarea de rețele comunitare în vederea motivării și sensibilizării comunității în procesul de incluziune și reducerea marginalizării persoanelor cu dizabilități a creșterii accesului pe piața forței de muncă pentru beneficiari

Rezultate obținute
• 50 de copii și tineri cu dizabilități cu diverse afecțiuni, încadrați în grad de handicap sau cu cerințe educaționale speciale, au urmat programe de educație non-formală,
• 2 rețele de srijin comunitar constituite
• peste75% din beneficiari au urmat stagii de pregatire practică la diverși angajatori
• 3 parteneriate locale funcționale
• peste 1000 de persoane din comunitățile locale informate cu privire importanta angajarii tinerilor cu dizabilități

Valoare totală a proiectului este de 67.400 lei fiind finanțat de Raiffeisen Bank prin programul Raiffeisen Comunități cu suma de 49.950 lei.

Pe termen lung se urmărește prin implementarea acestui proiect dezvoltarea de noi abilități și competențe, crearea unui flux de informații pentru părinți/ specialiști și angajatori, motivarea și sensibilizarea comunității în procesul de incluziune și reducerea marginalizării persoanelor cu dizabilități,creșterea accesului pe piața forței de muncă pentru beneficiari, schimbări de comportament și atitudine a beneficiarilor.

Raiffeisen Comunități este un concurs de granturi pentru proiecte de educație derulate de ONG-uri și instituții de învățământ, dezvoltat de Raiffeisen Bank România. Scopul principal al programului este de a încuraja organizațiile neguvernamentale și instituțiile de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte comunitare în domeniul educației nonformale, care să ducă la îmbunătățirea nivelului de educație și, astfel, la îmbunătățirea calității vieții oamenilor din România.

Mulțumim tuturor partenerilor, colaboratorilor, voluntarilor, beneficiarilor și angajatorilor de la nivelul municipiilor Blaj si Mediaș implicați în derularea acestui proiect!