Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

OBIECTIVE

Obiectivul general a proiectului: Cresterea accesului la servicii de recuperare integrate , medicale si psiho-sociala a copiilor cu dizabilitati din mediul rural din judetele Alba, Mures, Sibiu.

Implementarea proiectului va insemna un pas important in protectia sociala a copiilor cu dizabilitati din mediul rural prin crearea a noi servicii sociale, integrate care sa abordeze intr-o maniera complexa problematica persoanei cu handicap si in acelasi timp intr-o maniera adaptata particularitatilor de varsta si psiho-sociale ale grupului tinta. Pe de alta parte, proiectul incearca sa valorifice la cel mai inalt grad toate resursele locale, consolidand rolul familiei si al comunitatii locale in fiecare din etapele procesului de interventie sociala,promovand si dezvoltand parteneriate intersectoriale.

Obiective specifice:

Obiectiv specific. 1
Dezvoltarea unei retele mobile de recuperare complexa medicala , in mediul rural in judetela Alba Mures, Sibiu cu o capacitate de 150 de beneficiari copii si tineri cu handicap, functionala incepand cu luna 6 a proieiectului.
Atingerea acestui obiectiv va duce la oferirea de servicii de specilizate integrate care sa pornesca de la evaluare timpurie (testarea profilactica a copiilor nou nascuti / de varsta mica), etapa interventie propriu-zisa si insotita de masuri de acompaniere a familiei, monitorizarea si evaluarea cazurilor.

Obiectiv specific. 2
Dezvoltarea unui centru resursa pentru specialistii din domeniul protectiei copilului cu handicap din sectorul public si neguvernametal si membrii comunitatilor rurale selectate din judetele Alba, Mures, Sibiu in 3 luni de la demararea proiectului.
Realizarea obiectivului va contribui la cresterea abilitatilor si competentelor specialistilor din domeniu , va creste gradul de informare si constientizare a membrilor comunitatilor rurale si va dezvolta capacitatea grupurilor vulnerabile de a promova propriile interese.

Obiectiv specific. 3
Stimularea schimbului de experiente si bune practici in domeniul serviciilor personei cu handicap la nivel regional si transnational pe durata proiectului.
Indeplinirea obiectivului va conduce la cresterea calitatii serviciilor specilizate pentru persoana cu handicap prin accesarea si implementarea de solutii adecvate durabile si inovative bazate pe transferul de cunostinte, tranferul metodologic / intrumental si tranferul modelului de gandire si adordare.

Impactul proiectului:
Proiectul va sustine direct si explicit dezvoltarea pietei serviciilor sociale specializate in mediul rural si asigura accesul la servicii integrate pentru grupul tinta si beneficiarii directi.