Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Prezentarea proiectului de investitii implementat de Caritas Blaj la Tarnaveni - „Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, recompartimentări interioare”, Cod SMIS 115302.

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, în calitate de beneficiar, anunță demararea implementării proiectului de finanțare cod SMIS 115302, cu titlul: „Schimbare de destinație cu extindere și etajare din casă în centru de zi, de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice, cantină socială, centru pentru servicii de îngrijire și asistență la domiciliu, recompartimentări interioare”.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă reabilitarea unui imobil şi schimbarea destinației din casă în centru de zi de asistență şi recuperare pentru persoane vârstnice, amenajarea unei cantine sociale şi a unui centru pentru servicii de îngrijire şi asistență la domiciliu.

Scopul proiectului este de a contribui la creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale pentru „persoanele vârstnice (grupul vulnerabil vizat de acest apel de proiecte) din Municipiul Târnăveni. Prin urmare, obiectivul general al proiectului va contribui în mod direct la îndeplinirea obiectivului specific (8.3) al Priorității de Investiții 8.1 „Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale” pentru „persoanele vârstnice”.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Schimbarea de destinație, extinderea şi reabilitarea unui imobil, pentru amenajarea unui centru de zi, a unei cantine sociale, dar şi a unui centru pentru servicii de îngrijire la domiciliu, în termen de 33 de luni de la data semnării Contractului de finanțare.
2. Creșterea numărului de centre sociale fără componentă rezidențială reabilitate/ extinse/ modernizate/ dotate din Municipiul Târnăveni cu unu, în termen de 33 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.
3. Dotarea cu 1 autovehicul destinat unității de îngrijire la domiciliu, adaptat scopului pentru care va fi achiziționat în conformitate cu specificațiile standardelor de servicii sociale pe care trebuie să le îndeplinească unitatea, în termen de 33 de luni de la data semnării Contractului de finanțare.
4. Respectarea principiilor egalității de șanse, de gen, de tratament şi al nediscriminării, prin asigurarea măsurilor obligatorii prevăzute de legislație şi a unor măsuri suplimentare, pe parcursul celor 33 de luni de implementare.
5. Îndeplinirea măsurilor obligatorii de informare şi publicitate aferente proiectului, prin realizarea şi publicarea/ amplasarea a 2 comunicate/ anunțuri de presă la demararea şi finalizarea implementării, unui afiș/ panou temporar şi a unei plăci permanente şi a unor autocolante/ plăcuțe pe dotările achiziționate, în termen de 33 de luni de la semnarea Contractului de finanțare.

Rezultatele așteptate sunt:
1. O clădire din Municipiul Târnăveni reabilitată/ extinsă/ modernizată/ dotată și transformată în centru social fără componentă rezidențială pentru persoane vârstnice, cu funcția de centru de zi, unitate de îngrijire la domiciliu și cantină socială.
2. 1 autovehicul achiziționat pentru serviciul de unitate de îngrijire la domiciliu, adaptat scopului pentru care a fost achiziționat, în conformitate cu specificațiile standardelor de servicii sociale.
3. Măsuri obligatorii prevăzute de legislație și măsuri suplimentare asigurate pentru respectarea principiilor egalității de șanse, de gen, de tratament și al nediscriminării, precum și măsuri obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului realizate (2 comunicate/ anunțuri de presă realizate și publicate, 1 afiș/ panou temporar și 1 placă permanentă realizate și amplasate, autocolante/ plăcuțe realizate și amplasate pe dotările achiziționate).

Perioada de implementare a proiectului: data de începere a proiectului este 05.03.2019, iar data de finalizare este 31.08.2021.

Valoarea totală a proiectului este de 4.728.520,33 lei, valoarea finanțării nerambursabile este de 4.191.723,03 lei, din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 3.562.964,58 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 628.758,45 lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe co-finanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro .
http://www.inforegio.ro
www.facebook.com/inforegio.ro