Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Sponsorizare Societea Națională de Transport Gaze Naturale TRANGAZ S.A. cu sediul in MEDIAȘ

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, beneficiază din partea Societății Naționale de Transport Gaze Naturale TRANGAZ S.A. cu sediul in MEDIAȘ în cadrul proiectului Sprijin pentru redeschiderea Centrului de Recuperare Neuromotorie Pruncul Isus Mediaș pentru furnizarea de terapii de recuperare pentru copii cu dizabilități în condiții de siguranță în contextul pandemiei COVID - 19, de o finanțare în valoare de 30.000 lei.

Cu ajutorul acestei finanțări -copiii cu dizabilități, cerințe speciale educaționale și afecțiuni care necesită terapii recuperatorii din Municipiul Mediaș și localitățile limitrofe primesc servicii specializate și adaptate cazuisticii individuale cu scopul menținerii și îmbunătățirii statusului funcțional în condiții de siguranță.

Din finanțarea solicitată se vor implementa următoarele activități:
• Achiziția de materiale de protecție pentru furnizarea de servicii de recuperare în siguranță la sediu (soluții dezinfectante și materiale de protecție - măști, botoși, mănuși, prosoape de unică folosință, etc.);
• Achiziția de echipamente de protecție - 2 buc - Lampa UVC antibacteriană cu senzor mișcare, telecomanda, suport mobil pentru dezinfecția aerului și suprafețelor;
• Achiziția de echipamente IT (tablete) pentru beneficiari în vederea furnizării de terapii online;
• Acordarea de servicii consiliere suportivă și informare pentru membrii familiei în vederea creșterii rezilienței psihologice.

În cadrul centrului de recuperare sunt furnizate următoarele terapii și servicii de către o echipă de specialiști:
• terapie prin mișcare - kinetoterapie, gimnastică medicală, terapie de stimulare senzorială, masaj terapeutic;
• psihoterapie, consiliere psihologică și psihosocială;
• terapia limbajului, logopedie, ludoterapie, terapii de integrare/reintegrare;
• servicii de asistență socială și suport specializat, etc.

Printre cele mai importante rezultate preconizate ale proiectului menționăm:
asigurarea accesului la servicii de recuperare pentru grupul țintă și beneficiarii direcți - copii și familiile lor, sensibilizarea și informarea comunității locale, asigurarea funcționării și furnizării de servicii în condiții de siguranță în cadrul Centrul de Recuperare Neuromotorie „Pruncul Isus”.

Mulțumim companiei - Societatea Națională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” SA Mediaș pentru susținerea financiară acordată și apreciem implicarea în sprijinirea inițiativelor sociale de la nivel comunitar!

Manager proiect
Adelina BIRIȘ