Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

STIL DE VIAŢĂ SĂNĂTOS, ÎMBĂTRÂNIRE ACTIVĂ

Începand cu luna iunie, Centrul de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Târnăveni a demarat un proiect de informare, activare și implicare socială a vârstnicilor din comunitate, denumit – “Stil de viață sănătos, îmbătrânire activă”. Proiectul vizeaza încurajarea voluntariatului și implicării sociale a vârstnicilor la nivelul comunității și încurajarea îmbătrânirii active și a unui stil de viață sănătos. Acesta se derulează în perioada iunie-decembrie 2016 și este cofinanțat de către Primăria Târnăveni, în baza Legii 350/2005.

Grupul țintă al proiectului:

1. vârstnicii aflați într-un anumit grad de dependență rezidenți în Târnăveni și localitățile limitrofe, care necesita servicii socio-medicale prestate la domiciliu, numărul minim lunar de beneficiari îngrijiți la domiciliu fiind de 25. 2. Vârstnici independenți, cu capacitate de implicare în diverse activități comunitare

Activități principale:

Principala activitate a proiectului este oferirea de servicii de îngrijire către beneficiarii direcți (vârstnicii dependenți) și anume:

 Ajutor la realizarea activităților de baza ale vieții zilnice
 Ajutor la realizarea activităților instrumentale ale vieții zilnice
 Activități de promovare a inserției beneficiarului în familie și în comunitate
 Manopere medicale de îngrijire la domiciliu

O alta componenta importanta a proiectului o constituie derularea de diverse activități prin care sa promovam îmbătrânirea activa și un stil de viata sănătos în rândul populației vârstnice:

- o campanie stradala de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor vârstnice;
- sesiuni lunare de informare a beneficiarilor pe diverse teme de interes precum: nutriția și alimentația la vârsta a treia, sportul la vârsta a treia, voluntariatul la vârsta a treia, prevenirea bolilor cronice, terapia ocupațională pentru vârstnici etc.;
- ateliere de terapie ocupațională pentru beneficiarii deplasabili;
- activități sportive și mișcare, organizate sub supravegherea specialiștilor, pentru vârstnicii activi.

Rezultatele estimate: evitarea instituționalizării vârstnicilor prin acordarea serviciilor de îngrijire socio-medicala direct la domiciliul acestora, menținerea și/sau creșterea gradului de independenta/autonomie personala, creșterea gradului de informare a populației vârstnice din comunitatea locala privind un stil de viata sănătos, creșterea nivelului de implicare sociala a vârstnicilor și valorificarea acestora în cadrul comunității; dobândirea de abilitați și comportamente noi, proactive, care să conducă la creșterea calității vieții vârstnicilor.

Direcția pentru Persoane Vârstnice
Nicoleta Palcu - Director