Radio Blaj Facebook Caritas Blaj Fundația Regală Margareta a României Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site

Ziua Caritas 2017

Cine are puțină caritate vede puțini săraci; cine are multă caritate vede mulți săraci; cine nu are nicio caritate nu vede pe nimeni(…) cine îl cunoaște pe sărac, cunoaște pe fratele: cine îl vede pe fratele îl vede pe Cristos, cine îl vede pe Cristos vede viața și adevărata sa poezie, deoarece caritatea este poezia cerului adusă pe pământ”. Primo Mazzolari (1890-1959)-Preot italian (Dieceza de Cremona)

Anul acesta se împlinesc douăzeci de ani de la înființarea organizației Caritas în cadrul Arhieparhiei noastre, o poezie frumoasă dacă e să facem referire la opera și roadele acestei asociații bisericești și care ne ajută în mod concret să citim semnele timpului, să-L vedem și să-L recunoaștem pe Christos în cotidianul vieții noastre în semenii noștri cei mai săraci.

Prin înființare în Biserica noastră a unei opere de caritate destinată săracilor s-a reînviat tradiția de odinioară a Blajului cultivată de-a lungul a 250 de ani de vlădicii, cărturarii și preoții Bisericii noastre prin nenumăratele fundații și asociații bisericești și care au sprijinit neîntrerupt pe cei mai oropsiți dintre semenii noștri.

Această operă caritabilă deosebită se realizează cu personaje reale din lumea noastră, oameni speciali și cu nevoi speciale, oameni dăruiți și cuceriți de misiunea lor în slujba celor dezmoșteniți din aceasta lume și nu în ultimul rând oameni generoși și darnici, dar discreți, care dau mărturie zi de zi despre ceea ce înseamnă credința în acțiune.

De douăzeci de ani, Asociația Caritas, recită această poezie cerească a carității cultivând în acest mod misiunea Bisericii în zilele noastre, sprijinind în diferite forme prin cele 20 de opere și inițiative sociale de pe cuprinsul Arhieparhiei peste 1000 de persoane vulnerabile și expuse riscului de excluziune socială, implicând în această imensă activitate peste 100 de operatori și voluntari.

La jubileul celor douăzeci de ani de existență dorim ca organizația Caritas să beneficieze în continuare de har, pace, îndurare, ocrotire și binecuvântare din partea Domnului nostru Isus Cristos prin mijlocirea Sfintei Fecioare Maria, să rămână fidelă misiunii încredințate de Biserică, lăsându-se inspirată de înaintașii Blajului și bucurându-se de aceeași susținere și atenție din partea credincioșilor din comunitățile noastre.

Duminica Samarineanului Milostiv ne invită să ne exprimăm compasiunea în mod concret și să reflectăm în același timp la efortul deosebit și rodnic pe care l-am realizat împreună în ultimii 20 de ani, de când am înființat în Biserică organizația Caritas, încredințându-i nobila misiune de a purta grija celor mai nevoiași dintre semenii noștri.

Colectele strânse în acest an în parohiile noastre vor susține serviciile pe care Caritas le oferă copiilor proveniți din familii sărace și copiilor cu nevoi speciale.

Biroul PR Caritas Blaj